ul. Krekole 9  +48 726-216-860 A A A  
Parafia Krzyża Świętego w Krekolach
Archidiecezja warmińska

Msze Św. i nabożeństwa

w niedziele i święta:
9:00, 13:00 (Krekole)
11:00 (Samolubie)

w dni powszednie:
17:00


Nabożeństwa:

Majowe
w tygodniu 17.00,
w niedzielę – po Mszy św. o 13.00

Czerwcowe
w tygodniu 17.00,
w niedzielę – po Mszy św. o 13.00

Różańcowe 
w tygodniu 17.00,
w niedzielę – 8.30 (przed Mszą św.)

Wypominki w listopadzie
w tygodniu godzina 17.00 (Krekole)
w niedzielę – 8.30

Drogi Krzyżowe
w piątki w Wielkim Poście: 16.00 (Samolubie), 17.00 (Krekole)

Nabożeństwo Gorzkich Żali:
Niedziele Wielkiego Postu – po Mszy św. o 13.00

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
15 min przed Mszą Św.

Chrzest Św.

Wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka (odpis z Urzędu Stanu Cywilnego)
 • dane rodziców dziecka
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, wyznanie, zawód, adres zamieszkania, jeśli są z poza parafii to zaświadczeniu o możliwości bycia chrzestnym/ą z swojej parafii)

I Komunia Św.

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka
 • jeśli dziecko nie należy do naszej parafii należy przedstawić zgodę własnego proboszcza na przystąpienie do I Komunii Świętej po za parafią zamieszkania

Bierzmowanie

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu (w przypadku, gdy kandydat był chrzczony w innej parafii)
 • pozwolenie na przygotowanie w innej parafii niż kandydat mieszka
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji (w przypadku osób z starszych klas)
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Małżeństwo

Wymagane dokumenty:

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu „świeżość” metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości, ponieważ na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby zakonne, czasem poświadcza się też sakrament bierzmowania,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Namaszczenie chorych

        Wizyty w domu chorego proszę zgłaszać telefonicznie, a w domu przygotować: krzyż, świece i stół nakryty białym obrusem.

             W Kościele katolickim Namaszczenie chorych zostało odnowione w wyniku Reformy liturgicznej soboru watykańskiego II. 30 listopada 1972 roku papież Paweł VI wydał na ten temat konstytucję Sacram Unctionem Infirmorum. Współcześnie kładzie się nacisk na znaczenie uzdrawiające namaszczenia. Jak zauważył Katechizm Kościoła Katolickiego, choć w historii udzielania tego sakramentu doszło do ewolucji w kierunku rytu przedśmiertnego, jednak nigdy nie zapomniano o jego mocy przywracania zdrowia ciała i duszy

              Do obrzędu używa się oleju chorych (łac. oleum infirmorum), poświęconego przez biskupa w Wielki Czwartek lub przez delegowanego kapłana. Sakrament ten dana osoba może przyjąć wielokrotnie, ilekroć nastąpi u niej znaczące pogorszenie stanu zdrowia (KKK 1515). Jeżeli choroba uniemożliwia spowiedź, łaską sakramentu, jako aktu Kościoła, któremu zostało powierzone zadanie rozwiązywania i związywania (por. Mt 18,18) jest także odpuszczenie grzechów.

              Trzy sakramenty, namaszczenie, jako sakrament Ducha Świętego, udzielane razem z poprzedzającą je spowiedzią (= sakramenty uzdrowienia) i następującą po nim Eucharystią – są w pewnym sensie odpowiednikiem Sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z reguły, w pierwszych wiekach Kościoła udzielano ich w następującej kolejności: w czasie Nocy paschalnej najpierw był chrzest, po którym następowało namaszczenie bierzmowania, a następnie ochrzczonych prowadzono na wspólną Eucharystię, włączając ich do wspólnoty Kościoła, jakby byli już w nowo odzyskanym raju.

Kapłaństwo

Wszystkich chętnych młodych mężczyzn zapraszamy do naszego Wyższego Semianrium Duchownego "Hosianium" w Olsztynie.

Bliższe informacje: www.hosianum.edu.pl

Pogrzeb

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu osoby zmarłej z USC
 • informację o przyjęciu przez zmarłego sakramentów św.
 • jeśli pochówek ma być z innej parafii niż osoba zmarła zamieszkała - wymagana jest zgoda proboszcza miejsca

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM